NVE

Velg tjeneste

Du er ikke pålogget en tjeneste, logg på aktuell tjeneste under, eller gå til Altinn.no for en oversikt over NVEs Altinn-tjenester

Dersom du tidligere har mellomlagret et skjema, må du logge inn på aktuell tjeneste før du kan gjenoppta skjemaet.

Høringsuttalelse (NVE-0033)
Innmelding av naturfareutredninger(skred, flom og erosjon) (NVE-0055)
Innrapportering av KBO (NVE-0044)
Klage og henvendelse AMS (NVE-0043)
Klage på nettselskap (NVE-0030)
Kulturminneskjema (NVE-0050)
Melding for vurdering av konsesjonsplikt (NVE-0032)
Melding om idriftsettelse av solkraftanlegg (NVE-0070)
Melding om idriftsettelse av vindkraftverk/vindturbiner (NVE-0024)
Søknad for konsesjon etter vannressursloven (NVE-0031)
Søknad om finansiering av FoU for nettselskaper (NVE-0056)
Søknad om midlertidig tillatelse (reparasjon og vedlikehold rundt kraftverk) (NVE-0052)
Søknad om tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (NVE-0035)
Søknad om tilskudd til kartlegging av naturfare (NVE-0041)
Søknad om unntak for elsertifikatplikten (NVE-0014)